11 jan. 2011

Skolarbete?


I affärsplanen ska man kunna läsa om hur min presumtiva marknad kommer att se ut och om mina konkurrenter. Jag ska redovisa för hur jag skiljer mig från mina konkurrenter och varför kunderna kommer att välja mig. Svårt. Jag skriver en sak men tycker egentligen en annan, ändrar bara för att i nästa stund konstatera att det inte heller låter bra. Känns lite som om jag sitter med ett skolarbete, och det var ju min starka sida under skoltiden...

Informationsmötet igår hos Nyföretagarcentrum gav kanske inte i sig särskilt mycket men nu är jag inskriven i alla fall och har bokat in mig på två seminarium som går av stapeln redan på torsdag! Ett om försäljning och ett om, just det, Att skriva affärsplan. Nyföretagarcentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som planerar att starta företag och kan finnas till hands under ens tre första år som nyföretagare. De har rådgivare som man får träffa och de anordnar seminarier. Om de är bra eller ej (om det passar mig) ber jag att få återkomma om. Min plan just nu är att vara klar med min affärsplan tills på torsdag för att efter seminariet göra justeringar och sedan lämna in allt på fredag! Nu har jag skrivit det här så då har jag lite press på mig, kanske blir bäst så...

Idag håller Tracy Chapman mig sällskap och ger mig lugn.

Inga kommentarer: