14 jan. 2011

Sopor och snö


Vi har takskottare här idag som när de är klara befriar mig från en lite obehaglig syssla. Nej, jag menar inte själva takskottningen, skulle till ett ofantligt högt arvode från styrelsen för att de skulle få upp mig dit. Den obehagliga sysslan består av att ta hand våra grannars sopor. Jorå. Vi i styrelsen har satt upp ett förbud mot att vistas på innergården pga rasrisken från taket, och vårt sopnedkast återfinns just på - innergården. För att vi inte ska ha en massa spring i pannrummet där även sopsamlaren står så har vi satt en uppsamlingsplats för soporna utanför källardörren. Jag erbjöd mig frivilligt att slänga soporna lite då och då. Förvånad? Nej, inte jag heller...

Inga kommentarer: